Jak wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)?

Wybór OFE to decyzja bardzo poważna z uwagi na fakt wiążemy się z danym funduszem na długi czas.

Oczywiście zawsze istnieje możliwość zmiany funduszu w trakcie gromadzenia środków, ale lepszym rozwiązaniem jest wybranie na początku solidnego partnera jakim będzie nasz otwarty fundusz emerytalny.

Jak zawsze kiedy trzeba dokonać wyboru okazuje się że wcale nie jest to takie łatwe jak nam się wydawało tym bardziej że konkurencja jest spora.

Zobacz czym kierować się przy wyborze funduszu OFE

Koszty zarządzania

koszty im niższe, tym lepsze ponieważ mniej zysków z naszych inwestycji jest „przejadanych” przez OFE. Najwyższym kosztem funduszy są wynagrodzenia dla zarządzających aktywami. Sprawdź czy fundusz który chcesz wybrać nie nazbyt hojnie nagradza zarządzających? To bardzo istotne i trzeba się nad tym chwilę zastanowić.

Koszty funkcjonowania funduszy są najważniejszym kryterium ich wyboru.

Dochodowość inwestycji OFE

Im wyższa dochodowość, tym oczywiście lepsza. Z uwagi jednak na panujące obostrzenia ustawowe, wszystkie OFE stosują ten sam typ strategii inwestycyjnej – posiadają w swoich portfelach około 2/3 obligacji skarbowych i 1/3 akcji spółek giełdowych.

W zależności od panującej koniunktury giełdowej udział wspomnianych papierów wartościowych w portfelach OFE się zmienia.

Dochodowość inwestycji funduszy OFE można zmierzyć wskaźnikiem rentowności aktywów netto funduszu:

ROAC = (dochód z inwestycji + zyski/straty zrealizowane i niezrealizowane)/aktywa netto

Dochodem z inwestycji są odsetki i dywidendy.

Zrealizowane zyski/straty to zyski/straty ze zbycia papierów wartościowych.
Niezrealizowane zyski/straty to wartość portfela inwestycyjnego OFE.

Im wyższy jest ROAC tym oczywiście lepiej. W praktyce jednak nie ma co liczyć na wartość przekraczającą 10% zazwyczaj jest to maksymalnie na 7%.

Wartość jednostki uczestnictwa

Warto sprawdzić czy wartość jednostki uczestnictwa OFE rosła, a jeżeli tak to o ile wzrosła w okresie funkcjonowania funduszu oraz o ile przyrastała na wartości rocznie.

Jak wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)?

Tu również im wyższa jest dochodowość ROAC OFE tym oczywiście lepiej, ale zarobimy tylko wtedy jeśli wartość jednostki uczestnictwa będzie rosła. To wydaje się logiczne bo co z tego że fundusz zarabia, skoro Ty nic z tego nie będziesz miał prawda?

Wielkość aktywów OFE

Sprawdzenie aktywów OFE jest opcjonalne, ponieważ ich wielkość nie powinna być jedynym kryterium decyzyjnym przy dokonywaniu wyboru funduszu emerytalnego.

Tak czy inaczej wielkość aktywów OFE ukazuje nam popularność jaką cieszy się dany fundusz. Pamiętaj jednak, że popularny fundusz nie zawsze musi być zyskowny dla Ciebie.

Jeśli już dokonałeś wyboru OFE według tych kryteriów to możesz być pewien, że dołożyłeś wszelkich starań, aby wybrać najlepsze OFE. Reszta pozostaje w rękach zarządzających aktywami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here