Jak wycenić spółkę giełdową

Wycena spółek giełdowych nie należy do rzeczy łatwych, są jednak metody które z powodzeniem można zastosować jeżeli zamierzamy w taką spółkę zainwestować. Poznajcie metodę szwajcarską, czyli niezwykle prosty sposób wyceny spółek giełdowych.

Przygotowanie do wyceny

Warto zgromadzić sprawozdania finansowe spółki, zarówno roczne jak i te historyczne. Wyceniając spółkę giełdową utwórz arkusz kalkulacyjny i wpisz w nim roczne sprawozdania wysokości zysku jak i strat jeżeli takie wystąpiły w spółce w którą zamierzasz zainwestować.

Funkcja średniej

Skorzystaj z funkcji dostępnej w exelu o nazwie  „średnia()” i oblicz średnią danych, któe zgromadziłeś w poprzednim kroku i właśnie w ten prosty sposób dokonasz wyceny metodą dochodową. To jeszcze oczywiście nie koniec.

Kapitał własny spółki

Najnowsze sprawozdanie roczne posiada dwie wielkości, które należy sprawdzić: kapitały własne oraz wartości niematerialne i prawne.

Najaktualniejsze dane znajdziemy zazwyczaj w sprawozdaniu za poprzedni rok, teraz wystarczy od kapitałów własnych odjąć wartości niematerialne i prawne aby otrzymać wynik, który będzie wartością spółki otrzymaną tak zwaną metodą majątkową.

Jak wycenić spółkę giełdową

Oblicz średnią wartości

Jeżeli mamy już wyniki uzyskane tymi dwoma metodami czyli dochodową i majątkową, to należy teraz obliczyć średnią tych dwóch wartości i tak otrzymany wynik będzie właśnie uzyskany metodą szwajcarską

Musisz mieć na uwadze, iż dane zawarte w sprawozdaniach finansowych prezentowane są w tysiącach złotych, a więc pamiętaj aby nie zapomnieć doprowadzić danych do jednakowego rzędu wielkości.

Sprawdź ilość wyemitowanych akcji spółki

W tym celu wejdź na stronę http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania i przejdź do zakładki „akcje”, znajdź spółkę, którą wyceniasz, kliknij w zakładkę „akcjonariat” i odczytaj ilość wyemitowanych akcji.

Ile warte są akcje?

A teraz wynik który otrzymaliście metodą szwajcarską podzielcie przez ilość akcji wyemitowanych a otrzymacie wartość spółki przypadającą na jedną akcję. Uwaga! Nie wpadaj w panikę jeżeli okaże się że ta wartość znacząco różni się od ceny rynkowej akcji. Dopiero teraz masz prawdziwy obraz wartości akcji konkretnej spółki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here