Jak znaleźć wartościową spółkę

Na rynku jest wiele ogłoszeń sprzedam spółkę, ale jak znaleźć tą naprawdę wartościową spółkę i co to tak właściwie oznacza? Warto na początku sprecyzować jak rozpoznać spółkę, która jest wartościowa i to jakimi kryteriami będziemy się ona cechuje.

Sprawozdanie finansowe

Zacznij od sprawozdań finansowych spółki, która Cię interesuje, Znajdź sekcję poświęconą charakteryzacji spółki oraz sekcję w której opisana jest konkurencja. Uważnie przeczytaj oba segmenty i odpowiedz sobie na następujące pytania:

– czy rozumiem działalność spółki?
– czy spółka będzie prowadzić obecną działalność w przyszłości w stanie niezmienionym?
– czy spółka posiada przewagę konkurencyjną, którą jest w stanie utrzymać?

Jeżeli Twoje odpowiedzi na te pytania są twierdzące, oznacza to że spółka jest wartościowa i warto się jej bliżej przyjrzeć.

Sprawozdanie z działalności zarządu i list prezesa

Sprawozdanie z działalności zarządu oraz list prezesa to kolejne dwie sekcje, którym należy się bacznie przyjrzeć.

List prezesa do zarządu akcjonariuszy znajduje się przeważnie na początku każdego ze sprawozdań. Sprawdź w nim czy:

– prezes uczciwie przyznaje się do porażek i błędów, czy tuszuje je lub je przemilcza,
– zarząd przyznaje sobie rozsądne wynagrodzenia, tzn. czy nie podwyższa ich w sposób nieuzasadniony, np. pomimo pogorszenia wyników spółki,
– zarząd jest słowny i realizuje swoje plany oraz obietnice złożone inwestorom i akcjonariuszom,
– zarząd rzetelnie omawia wyniki finansowe wyjaśniając czym zostały one spowodowane (bez względu na to czy są korzystne czy nie).

Jeżeli nie masz wątpliwości że zarząd jest uczciwy, że nie przyznaje sobie wygórowanych wynagrodzeń, że dotrzymuje słowa i rzetelnie dba o dobry interes spółki, którą reprezentuje to masz gwarancję, że spółka którą się interesujesz jest dobrze zarządzana.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Na podstawie tych danych oblicz następujące wskaźniki:

na podstawie bilansu: kapitał własny/aktywa * 100% (wartości powyżej 50%-60% oznaczają, że spółka wykorzystuje w swojej działalności głównie kapitał własny i jest spółką bezpieczną),
na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat: zysk netto/kapitał własny * 100%, jest to wskaźnik rentowności kapitału własnego, tzw. ROE. Im wyższe tym lepiej, bo wyższe będą Twoje zyski z inwestycji. Ja przyjmuję, że 10% to wartość minimalna tego wskaźnika, którą akceptuję.
na podstawie rachunku przepływów pieniężnych: sprawdź jakie są znaki przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Najkorzystniejszą z możliwych kombinacji jest kombinacja:

Przepływy operacyjne „+”, przepływy inwestycyjne „-„, przepływy finansowe „-” . Ogólnie spółka powinna wykazywać dodatnie przepływy operacyjne.

Jak znaleźć wartościową spółkę

Wartościowa spółka

Jeżeli uznałeś, że spółka jest wartościowa pod względem branży oraz jest dobrze zarządzana a przede wszystki wykazuje korzystne wskaźniki omówione w poprzednich krokach to znaczy że ma bardzo wysokie zadatki na spółkę wartościową.

Podsumowanie

To co Tobie przedstawiłem to tylko wstępny i podstawowy schemat poszukiwań odpowiednie spółki, pamiętaj, że jeżeli ze wstępnych Twoich ustaleń wynika, że spółka ma korzystne perspektywy to nie podejmuj pochopnych decyzji tylko uważnie zapoznaj się i przeanalizuj dokładnie sprawozdanie finansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here