Po jakim czasie spłata chwilówek nie będzie już wymagana?

0
704

Zasadniczo każdą chwilówkę trzeba spłacić, ale takie roszczenia wierzycieli – firm pożyczkowych – ulegają zgodnie z prawem przedawnieniom. Sprawdź, po jakim czasie zobowiązanie z tytułu niespłaconych chwilówek się przedawni.

Zobowiązanie do spłaty chwilówki

Za każdym razem, gdy klient podpisuje umowę pożyczki lub kredytu, bierze na siebie obowiązek jej spłaty – ratalnie lub jednorazowo, we wskazanym momencie w przyszłości. Czasami głównie firmy pozabankowe pozwalają na wydłużenie terminu spłaty, za dodatkową opłatą. Nie można jednak robić tego w nieskończoność.

Jeśli spłata chwilówek nie następuje w terminie, pożyczkobiorca musi liczyć się z wszczęciem postępowania windykacyjnego przez firmę. Ostatecznie prowadzi ono do uruchomienia procedury sądowej, wydania sądowego nakazu zapłaty oraz rozpoczęcia egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela.

Czy jednak zawsze musi to tak wyglądać? Warto wiedzieć, że pożyczkobiorca po upływie pewnego okresu nie będzie już zobowiązany do spłaty swoich długów wynikających z zaciągniętych dotychczas chwilówek.

Kiedy spłata chwilówek staje się przeterminowana?

W przepisach Kodeksu cywilnego istnieje pojęcie przedawnienia długów. Polega ono na tym, że jeśli wierzyciel, np. firma pożyczkowa, przez określony czas nie będzie ubiegała się o pieniądze z niespłaconej chwilówki, w końcu straci możliwość ich odzyskania, nawet przed sądem. Bieg przedawnienia w przypadku spłaty takiego zobowiązania rozpoczyna się w momencie, kiedy pożyczka stanie się wymagalna. Może on zostać przerwany w kilku sytuacjach:

  • zaakceptowania długu przez dłużnika,
  • rozpoczęcia mediacji,
  • wniesienia sprawy do sądu przez wierzyciela.

Ignorowanie monitów wysyłanych przez pożyczkobiorcę nie jest równoznaczne z tym, że nie doszło do mediacji pomiędzy firmą pożyczkową a jej klientem. W sądzie firma dowiedzie, że podjęła próbę nawiązania kontaktu z klientem, co jednak się nie udało. Jeśli jednak będzie ona milczała przez kilka lat, możliwe, że minie termin przedawnienia roszczeń z tytułu chwilówki.

Obecnie przedawnienie długów dokonywane jest automatycznie, choć ma to tak naprawdę miejsce rzadko. Pożyczki, w tym chwilówki, przedawniają się po 3 latach od chwili upłynięcia terminu ich spłaty lub daty podjęcia działań związanych z odzyskaniem pieniędzy przez firmę. Jeśli w czasie owych 3 lat wierzyciel wyśle np. monit do klienta, przerwie tym samym bieg przedawnienia, który później rozpoczyna się na nowo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here